DIVÍZIA 01

Stávame sa aktívnou súčasťou Vášho tímu v rámci developmentu Vášho projektu.

K našim projektom pristupujeme so zodpovednosťou voči okoliu, mestu a ľuďom, ktorí budú bývať, alebo pracovať nielen v našich projektoch, ale aj v ich okolí.

Projekty nastavujeme v súlade s očakávaniami trhu, trendov a našich partnerov. Zároveň je v našej DNA prinášať pridanú hodnotu a kvalitnú architektúru.

Manažujeme celý životný cyklus projektov, od akvizície, cez projekčnú fázu, povoľovací proces, projektové financovanie a realizáciu až po úspešný exit projektu.

Máme mnohoročné skúsenosti v riadení rezidenčných, kancelárskych, ale aj retailových developerských projektov.

DIVÍZIA 02

Zastrešujeme správu zvereného realitného portfólia investora alebo fondu.

Vrátane tvorby obchodnej a komunikačnej stratégie, pravidelnej analýzy konkurencie, negociácie s existujúcimi nájomcami ako a vyhľadávanie nových.

Cieľom je zvýšiť hodnotu zvereného portfólia, ako aj spokojnosť a retencia existujúcich nájomcov.

DIVÍZIA 03

Participujeme na identifikácií a vyhodnotení potenciálnych rezidenčných a polyfunkčných akvizícií.

Cez finančné valuácie vyhodnotíme potenciál investície a následne komerčne nastavíme projekt tak, aby dosiahol požadované ciele.

Sme aktívnou súčasťou investorského tímu počas celého procesu prípravy, od projektového financovania (senior/junior) až po samotný predaj, pri ktorom alokujeme skúsený tím vyškolených ľudí.